Kalkulator PDF Drukuj E-mail

Kredyty.net - Kalkulator Op?at Dodatkowych 
Forma w?asno?ci:
Spó?dzielcze w?asno?ciowe prawo
Spó?dzielcze w?asno?ciowe prawo z ksi?g? wieczyst?
W?asno?? hipoteczna
Cena nieruchomo?ci: PLN
Podatek od czynno?ci cywilnoprawnych: PLN
Taksa notarialna: PLN
VAT od taksy notarialnej: PLN
Op?ata s?dowa: PLN
Za?o?enie KW: PLN
Prowizja agencji: % PLN
VAT od prowizji agencji: PLN

Przybli?one koszty dodatkowe: PLN

Wypisy aktu: PLN /stron

Ca?kowity koszt nieruchomo?ci: PLN

 

Warto wiedzie?
Upad?o?? konsumencka 29.07.2009
Upad?o?? konsumencka to rozwi?zanie na pewno potrzebne. Wiele osób, które znalaz?y si? nie ze... wi?cej
Lokata Plus w Volkswagen Bank direct. Nadal nawet 6,05% w skali roku 28.07.2009
Mimo kolejnych obni?ek stóp procentowych, Volkswagen Bank direct nadal oferuje wysokooprocentowane... wi?cej
Mieszka? wi?cej, ale b?dzie mniej 17.07.2009
Wed?ug opublikowanych dzi? danych G?ównego Urz?du Statystycznego, w pierwszym pó?roczu oddano... wi?cej
wi?cej